Skapa populära Sommargågator – hur visa fördelarna i förväg?

Sommargågator och liknande förändringar visar oftast positiva effekter för folkliv, företag och fastighetsägare. Men i många kommuner är politiker, invånare och företag rädda för att testa. Hur kan man förändra gator och torg utan att mötas av folkstorm?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy