om Kommunföreläsningar.se

Kommunföreläsning.se samlar alla föreläsningar riktade till Sveriges kommuner och till alla som är intresserade av frågor som berör kommunerna; anordnade av Samhällsbygget AB. Idén är att att ge alla i landets kommuner – anställda såväl som förtroendevalda – möjlighet att ta del av forskning, goda exempel och ny kunskap som kan förbättra och förnya den kommunala verksamheten.

Därför är föreläsningarna gratis, under en timme långa och tillgängliga utan särskilda program.

Föreläsningarna hålls – om inte annat anges – av Björn Sundin. Läs mer här.

Samhällsbygget hjälper ledare arbeta för verklig förändring och får omvärlden att märka det. Genom rådgivning, föreläsningar, processledning eller särskilda utbildningsinsatser får organisationen stöd i förändring, utveckling och verksamhetsstöd.

Om du har övergripande frågor om Samhällsbygget eller undrar något specifikt om utbildningarna kan du maila på bjorn.sundin@samhallsbygget.se

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy