Friluftsliv och naturområden: Mer grönska för alla.

Om syftet är att fler ska ha nära till grönska kan satsningar på naturområden och friluftsliv bidra till både tillväxt, byggande och ökad inflyttning. Men då måste grönplanering bli en del av övrig planering – inte ett nej-sägarintresse som kommer in på slutet.

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy