Parkering, hållbarhet och mobilitet – kan alla bli nöjda?

Parkeringsnormen ställer krav, men skapas för många p-platser blir kommunen ändå missnöjd.

Hur ska en enskild fastighetsägare lösa bilpool eller öka cyklande/hållbart resande? Kan man hitta nya samarbeten mellan aktörerna?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy