Lokala energilösningar, besparing, elproduktion och effekt

Elnätet kan användas mer effektivt och samordnat, samtidigt som det finns positiva erfarenheter av både elbesparing och lokal produktion. Men vem ska ta initiativen och hur uppnås bästa gemensamma nytta? Vem tjänar på samordning?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy