Samhällsfastigheter: planering, investeringar- och lägre kostnader?

För kommunen kan investeringar i fastigheter vara svåra att motivera, trots att de är lönsamma på sikt.

Och prognoserna är ofta osäkra eller bristfälliga när exempelvis skola och äldrevård ska planera för framtiden. Finns det sätt att använda resurserna bättre utan att fastna i dyra hyresavtal med externa aktörer?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy