Kan kommunen ändra beteenden hos medborgare och anställda?

Felsorterade sopor, skolk, mobbing, resval, digitalisering i hemvården. För att förbättra och effektivisera krävs ofta ändrade beteenden. Går det? Är det önskvärt? Vad kan vi lära av hur man exempelvis fått människor att spara el eller välja miljösmarta alternativ?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy