Politik och förvaltning – gränser, tillit och att nå resultat

Kommuner och personer är olika och utmaningarna skiljer sig. Slutsatser kan dras utifrån forskning och erfarenheter:
– Hur hittar man ”det gyllene snittet” mellan politik och förvaltning; vilka faktorer avgör om organisationen är effektiv och når målen?
– Vad bör politiker/tjänstepersoner uppmärksamma och varför uppfattas logik och argument ibland så olika?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy