Har du tid att vänta? Om förändringsprocesser och finjustering

En stor del av alla förändringsprocesser misslyckas och skälen till det varierar. Trots det är det ibland nödvändigt att göra en genomgripande förändring, istället för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och justeringar i verksamheten. Vad säger forskningen om vad som är framgångsrikt och vad ska ni tänka på när ni vill åstadkomma resultat?

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy