Säkerhet och civilförsvar – vad kan kommunen göra inför risk, hot eller kris?

I det moderna samhället är kommunerna en helt central aktör i allt arbete med risk, hot och kris.Oavsett om det handlar om översvämningar, jordskred, elbrist eller beredskap för grålägen i säkerhetspolitiska kriser så måste kommunens organisation vara beredd.

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy