Minskad barnfattigdom, fler föräldrar i jobb och ökad social hållbarhet

Åtminstone var tionde barn i Sverige växer upp i barnfattigdom, det vill säga att familjen inte har råd att betala nödvändiga levnadsomkostnader.

Följderna för barnen kan bli utanförskap, sociala problem, lägre skolresultat och problem med den egna ekonomin i framtiden.

Föreläsningen berättar hur Örebro satte målet att halvera barnfattigdomen och hur det framgångsrika arbeta inleddes.

© 2024 Kommunföreläsning.se - WordPress-tema av WPEnjoy